Zamena osiguračaGarancija kvaliteta


Još uvek imate stare topljive osigurače?! Svima nama se sigurno barem jednom desilo da u privatnom ili poslovnom prostoru ostanemo bez električne energije, problem može biti u starim-prevazidjenim i loše rasterećenim osiguračima. Kvar najčešće rešavate stavljanjem nepropisne licne jel kod sebe nemate odgovarajući“patron“ ili se problem desio preko vikenda, kasno u noći...!

Predjite na nove automatske osigurače koji su pre svega bezbedniji,modernijeg izgleda i mogu se više puta vraćati u rad bez dolaska majstora.

Osigurači su namerno oslabljena mesta u strujnom kolu i služe da zaštite provodnik od prekomerne struje. Zamislite samo šta se dešava kada prilikom problema stavite nepropisnu jaču licnu i  ,,MISLITE,, da ste rešili problem u stvari ste napravili još veću grešku! Za svako strujno kolo zavisno od potrošača se mora propisno dimenzionisati osigurač tako da prilikom opterećenja ili neispravnog potrošača iskoči prvo on. U suprotnom dolazi do zagrevanja i nagorevanja kontakata što izaziva neželjeni požar u objektu!

Ugradnja razvodne table sa novim osiguračima se vrši prvenstveno tako što se prekontroliše zatečeno stanje instalacije u objektu,propiše se tačan broj osigurača,izračunava se i pravi rasterećenje.

Posle detaljne analize,električar gasi električnu energiju da ne bi došlo do strujnog udara(bezbednost na prvom mestu) fizički se demontira stara metalna tabla,saniraju se kritično nagorele i kratke žice.Na red dolazi montiranje nove razvodne table,puštanje električne energije i kontrola napona.

FID sklopka

U navedenom tekstu govorili smo o svrsi osigurača i ustanovili smo da oni služe da zaštite provodnik od  prekomerne struje i samim tim od neželjenog požara.

Kada je reč o mnogo bitnijoj bezbednosti čoveka na red dolazi FID.

Šta je FID?

FID je diferencijalna sklopka koja služi za merenje ravnoteže struje u sklopci i njeno diferenciranje. FID prati ulazni i izlazni potencijal na faznom i nultom provodniku,taj odnos mora uvek da bude isti(potencijal ne sme imati razlike). Ukoliko dodje do razlike potencijala FID sklopka se automatski isključuje i samim tim gubi se napon u mreži.

Toplo se preporučuje ugradnja (u nekim zemljama sveta je i obavezna) u svim objektima a pogotovo u objektima sa lošim otporom uzemljenja.

Poznato je da stuja veća od oko 50mA u dužem intervalu je pogubna za čoveka! S tim FID sklopka mora biti pravilno dimenzionisana na osetljivosti od 20 do 50mA. U praksi naj češće se ugradjuju sklopke sa oznakom 25A/30mA,40A/30mA,63A/30mA što znači da će sklopka imati snagu od 25,40,63A a osetljevost 30mA.

FID se ugradjuje na novu instalaciju ili prilikom zamene starih osigurača.


Cene Usluge

Usluga

Zamena spratnih tabli - 12osugurača 40€
Zamena spratnih tabli - 18osugurača 50€
Zamena spratnih tabli - 24osugurača 60€
Zamena spratnih tabli - 36osugurača 70€

Sve navedene cene su izražene u eurima,plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu Narodne Banke Srbije.Pre Posle

© 2019. All Rights Reserved | Powered by WEB Optimizacija LeadUP

0-24h