Izrada nove elektro instalacijeGarancija kvaliteta


Postavljanje električnih instalacija spada među jednu od najbitnijih faza u izradi novog ili adaptacije objekta. Od presudnog je značaja da elektro radovi budu odrađeni na što bolji i profesionalni način, tako da ovako stručni poduhvat svakako treba da odradi stručan tim električara, kako ne bi došlo do neželjenih efekata. Svaka eventualna greška može da izazove zagrejavanje provodnika i požar. Takođe, prilokom izrade treba voditi računa da se propisno izračuna i odradi rasterećenje, tako da Vaša elektro instalacija i pri maximalnom opterećenju ne bude opasna!

Da bi se postavile električne instalacije neophodni su određeni elektroinstalaterski radovi. Tokom izrade objekata treba voditi računa o redosledu izbođenja radova, tako da elektro instalacije moraju biti ugrađene posle zidanja. Kada je reč o adaptaciji postojećeg objekta postavljanje elektro instalacija spada u prvi prioritet, izrađuje se u prvim fazama, ostali majstori rade posle električara. Zadnja faza kod elektro instalacija je postavljanje galanterije (utičnica,prekidača,osigurača…) i ona se postavlja na kraju svih radnova kako ne bi došlo do prljanja istih.

Izgradnja ili adaptacija prostora obuhvata sledeće elektroinstalaterske radove:

– Razvođenje električne instalacije, table i ormara.
– Popravku stare instalacije.
– Instalaciju osigurača, sklopki, trafoa, utičnica, prekidača, dozni.
– Ugradnju adekvatnog osvetljenja tj. elemenata rasvete.
– Povezivanje svih uređaja na električnu mrežu (od bojlera, šporeta itd).

Ovom prilikom moramo napomenuti da svi radovi vezani za električne instalacije moraju biti ispraćeni odgovarajućim merama zaštite u cilju sprečavanja neprijatnih situacija koje mogu biti opasne po život!

Šta su električne instalacije?

Električne instalacije su skup međusobno spojenih niskonaponskih električnih elemenata odnosno,opreme koja se nalazi u svakoj prostoriji sa određenom namenom. Elektro instalacije uvode se u sve stanbeno poslovne objekte,industrijske objekte,gradilišta…i u potpunosti zavisimo od njih.Zamislite samo život bez električne energije!

Podela instalacije:

Pored elektroenergetskih instalacija postoje i druge vrste kao što su gromobranske, signalne i telekomunikacione instalacije. Izvođenjem elektroenergetskih instalacija dolazi do napajanja potrošača el. energijom.Gromobranska instalacija se izrađuje u cilju zaštite objekta od atmosverskih električnih udara.U telekomunikacione instalacije spadaju svi provodnici koji provode signal i mogu biti razni telefonski kablovi,lan,tv kao i razni signalni kablovi.© 2019. All Rights Reserved | Powered by WEB Optimizacija LeadUP

0-24h